DE PEL.LÍCULA

Els violins també tenen un lloc a les pantalles. Històries fascinants que poden desvetllar emocions desconegudes als entusiastes de la música i del cinema.

La canción de los nombres olvidados

La violinista

El profesor de violín

The violin player

The devil's violinist

Le Concert

El violín

Juntos

Música dekl corazón

El violín rojo1

Duet for one

Modificat el 27/04/2021. Més fitxes ben aviat.