EN CLAU DE DONA (2)

A Catalunya, els primers indicis de la presència femenina en el món de la creació musical es remunten al S. XII, de la mà de les  trobairitz o trobadores, creadores de l’anomenada cultura de l’amor cortès, que va néixer a Occitània i s’estengué a Itàlia i a Catalunya.

Igual que ha succeït a nivell global, el treball de les dones compositores catalanes ha estat silenciat durant molts anys, principalment a causa de la desigualtat de gènere instal·lada en la societat. Històricament, lluny d’esser divulgades, les seves obres han ocupat un espai testimonial en les programacions musicals a Catalunya. Però per fortuna, el reconeixement del talent musical de les dones compositores catalanes comença a ser una realitat, gràcies sobretot a la constant reivindicació que han exercit per donar visibilitat a la seva ingent producció musical.

EN CLAU DE DONA (dones compositores catalanes) posa en valor l’aportació de les dones al món de la música del nostre país en el vessant de la creativitat, tot analitzant la seva presència en les diferents èpoques, especialment en els darrers cent cinquanta anys. Es posa de relleu les peculiaritats biogràfiques d’una desena de compositores catalanes contemporànies i es complementa la presentació amb alguns extractes sonors de les seves obres.

La conferència EN CLAU DE DONA (dones compositores catalanes) té una durada aproximada d’una hora. Està dirigida a les escoles de música que vulguin oferir als seus estudiants de nivell elemental o mitjà, una visió més realista del món de la composició a Catalunya. En un format adaptat per a tots els públics, també poso la conferència a disposició de les institucions, les entitats privades i els col·lectius socials que desitgin reivindicar la presència de les dones catalanes en el món musical, tot aprofundint en el rellevant treball de les nostres compositores.